W paragrafie 417 wydajesz środki na umowy zlecenie razem z pochodnymi
W paragrafie 470 wydajesz środki na szkolenia pracowników na podstawie faktury od firmy prowadzącej szkolenia
Jeśli firma wykonuje usługę wdrożenia to wydajesz środki w paragrafie 430