Przygotować aneks do umowy i napisać że ulega zmianie okres obowiązywania od dnia... na czas nieokreślony