Wniosek trzeba było złożyć w czerwcu aby otrzymać dodatek za czerwiec.