Na większości stron WUP są informacje o rozliczeniu, bo co WUP to inne zasady:)