Prokurent samodzielnie może reprezentować spółkę, czyli = jest reprezentantem