Po okresie dofinansowania. Trzeba się rozliczyć do końca lipca.