Przepisy zostały tak skonstruowane, abyś nie miał żadnych szans na to świadczenie.