WUP wypłacił za 3 miesiące, ale termin wypłat wynagrodzeń jest do 10 następnego miesiąca, ale za miesiąc przepracowany, czyli poprzedni. Zdecydowanie, czas wypłaty nie ma związku.