Obie formy są prawidłowe. Ja nie dzieliłabym przelewu na części.