Można płacić wszystkie należności publiczno-prawne