Tak - zas.chorobowy to inne źródła a nie przychód z DG
= nie wykazujesz go w limicie przychodów do św.postojowego