Skoro nie jest zaliczana do śr trw.=nie jest ujmowana w ewid. st i nie podlega amort. to nie możesz jej ująć w dekl. vat jako śr trw.