Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 25.1 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 25.1 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.