Https://inforfk.pl/aktualnosci/5352268,Do-zawarcia-umowy-cywilnoprawnej-z-mlodocianym-konieczna-zgoda.html