Zatrudnienie pracownika nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o świadczenie postojowe.