Jeżeli na dzień ustalania stanu zatrudnienia był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego to złóż odwołanie.