Liczysz od 27.04 do 8.05 od 5500 i od 27.04 do dnia zapłaty od 5725