Zerową fakturę program dał ci zaksięgować i ująć w rejestrze zakupu ?