Cudzoziemiec może świadczyć pracę na podstawie tzw. karty czasowego pobytu, której najpopularniejszą formą jest jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, „przywiązujące” (!!) cudzoziemca do danego pracodawcy i stanowiska.
Wszystko od nowa - zezwolenie, wniosek o kartę pobytu i pracę....