Koszty płacy to wynagrodzenie brutto, składki na ub. społeczne finansowane przez pracodawcę czyli 9,76 emerytalne, 6,5% rentowe, % wypadkowe oraz FP i FGŚP. Zsumuj te składki i pomnóź x50%. Koszty płacy to będzie suma płacy brutto i tych 50% składek.