Nic, przy sprzedaży ŚT ryczałtowiec nie pomniejsza przychodu o wartość niezamortyzowaną, płacisz 3% od wartości z faktury i wszystko.