To umowa cywilna (opisujesz jak umowę o pracę),
możesz wypłacić na koniec m-ca