Nie - US nie sporzadza zeznań osób które maja DG = sklada zeznanie jako pierwotne