...Czy jako czynny podatnik VAT muszę rozliczyć się z US z zakupów sfinanosowanych dotacją? ...
- tylko na ewent. wezwanie US

a dlaczego masz nie odliczac VATu od zakupu?
w umowie masz jakiś zapis w tym zakresie?