Możesz z dwóch. Jeżeli masz zwolnienie ze składek ZUS z PUP ubiegasz się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń bez składek ZUS chyba że dotyczą innych okresów niż we wniosku o zwolnienie składek ZUS.