> wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia - czyli wartość od której zależy składka ubezp.