Nie / robisz to w dacie otrzymania pisma o umorzeniu (zmniejszasz koszty)