To może zwróćcie mu te złotówki i zażądajcie zapłaty w EUR.