5,90 to kosztuje przesyłka polecona, a nie "traktowanie przesyłki listowej jako poleconej" = 2,90*3=8,70