Tak. Wynagrodzenia członków zarządu stanowią koszt podatkowy w momencie zapłaty bądź postawienia do dyspozycji. art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop