W maju - w dacie sprzedaży - w dacie f-ry końcowej.
Zaliczka nie jest bowiem przychodem.