Patrzysz na wartość samochodu jaka jest określona w umowie leasingu
suma: netto + 50% nieodliczonego VAT nie moze przekroczyc 150 tys.