PFR - Odwołanie

1. Czy odwołanie przysługuje od decyzji PFR odmawiającej przyznania SF w całości, czy tylko od decyzji o przyznaniu mniejszej kwoty od wnioskowanej?
2. Czy w przypadku decyzji PFR odmawiającej przyznania SF w całości należy złożyć nowy wniosek?

W regulaminie UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM
"TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM" jest zawarte:
"§ 12
7. W przypadku podjęcia przez PFR Decyzji o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana, Beneficjent może złożyć Odwołanie od takiej Decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej w wysokości różnicy między kwotą Subwencji Finansowej objętej Wnioskiem i już otrzymaną przez Beneficjenta kwotą Subwencji Finansowej, przy czym:
B) Beneficjent może złożyć jedynie dwa Odwołania od pierwotnej Decyzji PFR odnoszącej się do Wniosku o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana LUB O ODMOWIE UDZIELENIA SUBWENCJI W CAŁOŚCI, przy czym możliwość złożenia drugiego Odwołania przysługuje wyłącznie Beneficjentowi, któremu, w wyniku Wniosku i/lub pierwszego Odwołania, nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota Subwencji Finansowej, a każde kolejne Odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania;

e) Odwołanie nie przysługuje:
ii. od Decyzji PFR odmawiającej przyznania Subwencji Finansowej w całości (w takim przypadku Beneficjent powinien złożyć nowy Wniosek) ; oraz
Według w/w od odmowy całości trzeba złożyć nowy wniosek
Też tak mi się wydaje - należy złożyć nowy wniosek - Regulamin paragraf 12 pkt 11 także o tym pisze. Pytanie czy jak składaliśmy pierwszy wniosek za 03.2020 to po odpowiedzi negatywnej możemy złożyć nowy wniosek za 04.2020 - oczywiście po złożeniu za ten okres deklaracji? Czy może nowy wniosek już będzie musiał być składany za pierwotny okres?
Nigdzie nie ma takiej informacji, ja to rozumiem tak, że jak decyzja odmowna to nowy wniosek i sam wybierasz okres, a poprzednia umowa nieważna
Też tak to rozumiem, natomiast w decyzji PFR jest zapis:
"
W związku z powyższym PFR informuje, ze z uwagi na brak spełnienia wskazanych wyżej warunków nie jest
zobowiązany do wypłaty subwencji finansowej w jakiejkolwiek wysokości.
PFR informuje ponadto, ze:
1) Przedsiębiorca jest uprawniony do korekty oświadczeń złożonych w Umowie w zakresie, o którym mowa
powyżej, po wyjaśnieniu rozbieżności miedzy tymi oświadczeniami i danymi, odpowiednio z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych (poprzez kontakt z właściwym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
Krajowa Administracja Skarbowa (poprzez kontakt z właściwym urzędem skarbowym) lub innych
właściwych organów administracji lub sadów; oraz
2) korekta, o której mowa powyżej, może zostać dokonana poprzez złożenie wobec PFR przez Przedsiębiorce
lub jego należycie umocowanego przedstawiciela odpowiednich oświadczeń wyłącznie za pośrednictwem
Banku i wyłącznie w trybie odwoławczym na zasadach opisanych w Umowie."
Ja dostałem taką Decyzję:
Uprzejmie informujemy, że PFR dokonał negatywnej weryfikacji spełnienia przez Przedsiębiorcę odpowiednich warunków otrzymania subwencji finansowej określonych w treści Umowy PFR w oparciu o oświadczenia złożone przez Przedsiębiorcę w treści Umowy. W szczególności PFR ustalił, że wskazane niżej dane zamieszczone w odpowiednich polach formularza przygotowanego w tym celu przez Bank nie są zgodne z danymi pozyskanymi przez PFR z odpowiednich źródeł zewnętrznych, w tym, między innymi, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Finansów, w ten sposób, że:
PFR informuje, ponadto że:
1) pkt 1 taki sam jak u Ciebie
2) pkt 1 taki sam jak u Ciebie

Tylko wcześniej zabrakło informacji co się nie zgadza - wydaje mi się, że to błąd w banku Millenium.
Mam zapytanie może mi pomożecie,
co w przypadku kiedy jest jeden pracownik na umowie zlecenie tzw "0" czy on tez musiałby być wliczony w subwencję i czy wtedy wniosek powinien zostać odrzucony ?
Hmmm i jeszcze jedno jak wniosek już został wysłany i zaakceptowany pomimo podanej mniejszej liczby czy tu można tez złożyć odwołanie ?
Dziękuje za jakąkolwiek odpowiedź :)
Jak złożyć odwołanie od decyzji z prf jeżeli obniżona jest kwota subwencji.
Mój wniosek został całkowicie odrzucony po raz drugi z uwagi na różnice : brak zatrudnionego pracownika na koniec roku 2019 i niezgodność daty założenia działalności. ZUS i Ministerstwo nie potwierdza? Byłem w ZUS w celu wyjaśnienia i posiadają takie same dane, które zamieściłem we wniosku. Z tego wynika, że nie można odwołać się jeśli wniosek bezwzględnie został odrzucony. Czyli umyślne działanie jeśli chodzi o powyższe
To jedna wielka ściema. Składałem wniosek o 216 tys przez mBank za pomocą ich strony internetowej. Po czym okazało się że dostałem 215 zł (dwieście szesnaście złotych). Potem durne tłumaczenie , że program tak zapisał i wysłał wniosek a komputer w PFR to zatwierdził.To są kpiny w czystej postaci
Czy jeśli jestem mikroprzedsiebiorcą mogę złożyć o więcej niż 9 subwencji ? Na dzień poprzedzający wniosek wraz z umowami zlecenie zatrudniam więcej niż 9 pracowników
Dziękuje za odpowiedz
Wypełniłam wniosek i pomyliłam się i zaznaczyłam miesiąc do miesiąca podając dane kwiecień 2020 do kwietnia 2019 spadek wynosi 77 procent.
PFR obliczył spadek kwiecień 2020 do marca 2020 spadek wynosi 47 procent.Przez błąd zaznaczając zły krzyżyk we wniosku nie mogę złożyć odwołania bo gdy weszłam na stronie banku na odwołanie zakładke która złe zaznaczyłam nie można zmienić.
Zusy i podatki uregulowane,obroty podane prawidłowo a 200 000 zł mniej subwencji przez pomyłkę w zaznaczeniu.
POMOCY!!!!!!!!!!
Kinga - zrobiłem identyczny błąd. Udało się znaleźć jakieś rozwiązanie?
Ja skladajac pierwszy wniosek tez sie pomyliłam zaznaczylam rybaka i mialam mala zalegosc w zus. Przez to obniżono mi kwote subwencji. Wczoraj wysłałam odwolanie i decyzja 100 % pozytywna. Wyrownaja kwote
Jarek dzwoniłam na infolinie czekałam z godzinę ale się polaczyl i Pani powiedziała ze rusza 28 maja możliwość odwołania wniosków które nie mogą być przeprowadzone przez bank ma dzień dzisiejszy bo pola które chciałabym zaznaczyć są nie do poprawy.Mowila mi aby śledzić stronę pfr bo na dniach ma się ukazać jak będzie można zrobić odwołanie od takiej pomyłki.Rzycze tonie Jarku i sobie aby rozpatrzono nasze odwołania.Moim zdaniem jest to do uratowania bo inaczej będzie zle.
Też szukam rozwiązania popełniłem podobny błąd,na infolinii mnie nie pocieszono mówiąc że odwołanie nic nie da , ponieważ kwota subwencji została zaakceptowana.Czas pokaże bo coraz wiecej ludzi popełniło podobny błąd
Dajcie znać jak coś będziecie wiedzieć
Do 17 ale ja nie zaakceptowałem kwoty subwencji. wypełniłem wniosek. we wniosku wyskoczyło mi max a przyszła decyzja na inną kwotę i koniec.
Witam
Podobny błąd z tym, że w naszym przypadku mieliśmy spadek powyżej 50 % i miesiąc do miesiąca i rok do roku. Problem z tym że PFR w decyzji obliczył sobie obrót z deklaracji a nie z KPiR i wyszło na naszą nie korzyść. Nie dostaliśmy całości tylko połowę :( Co do tematu Kingi i infolini: obawiam się, że złożenie wniosku odwoławczego będzie bardziej kłopotliwe po 28 maja, ponieważ po ty okresie zmienia się regulamin.
Dodatkowo co może zasieje nutkę nadziei, że w regulaminie do 28.05.2020 na stronie pfr jest w rejestrze zmian na stronie 2 jest zmiana definicji ODWOŁANIA z "w celu uzyskania Subwencji
Finansowej lub podwyższenia jej uprzednio otrzymanej kwoty" NA "w celu podwyższenia
uprzednio otrzymanej kwoty Subwencji Finansowej " z czego wynika wyraźnie, że odwołujący mogą prosić o ponowną wersyfikację i rozliczenie subwencji.
Proszę innych o opinie w tej sprawie ...
Mam podobny problem jak KINGA. Przez pomyłkę zaznaczyłem porównanie zatrudnienia na kwiecień 2019 zamiast grudzień 2019 i przyszło dofinansowanie zmniejszone o 3 etaty
Popełniłam ten sam błąd. Zaznaczyłam zamiast ''rok do roku'' '' miesiąc do miesiąca''. Na infolinii PFR dowiedziałam się, że w takiej sytuacji oprócz reklamacji istnieje możliwość zwrotu całości kwoty na rachunek techniczny banku i wnioskowanie od nowa. Tyle że możliwość ponownego złożenia wniosku jest przez jakiś czas zablokowana, wg PFR przez 24 h, w praktyce w zależności od banku, bywa że i 7 dni.
Witam na gorąco jestem po decyzji w sprawie subwencji(odwołanie)
Brak mi sił i wiary w to co sie dzieje ..ale od początku pierwszy wniosek składam wypełniam mam dwie osoby na pełnym etacie i jedną na 1/4 etatu .wnioskuje podając 3 osoby spadek obrotów >85 % czyli walczę o 108 000,00 odpow.że coś z zus nie gra i że pfr do wyliczenia kwoty stosuje wskaźnik 1,63 i dostaje około 58000,00 piszę odwołanie (już w zus nawet nadpłata jest ...)i odpowiedź dzisiaj że odrzucono ..powód weryfikacja pracowników nie 3 ale 2 ale...stosuje sie wskaxnik dalej 1,63 i to koniec .Moi drodzy o co chodzi ????
Mirosław, bierzesz pod uwagę stan zatrudnienia z marca? Ile pracowników zatrudniałeś na dzień 31.12.2019?
Mary i co zrobisz czy będziesz reklamować czy oddasz kasę .Ja już wydałam bo jechałam na oparach.
Kinga, poczekamy jeszcze na tą zapowiadaną procedurę reklamacyjną i zobaczymy co dalej. Póki co na razie mamy tylko decyzję, pieniądze jeszcze nie wpłynęły.
Dzięki Mery masz racje trzeba złożyć reklamacje i poczekać co dalej
Mam zatrudnionego pracownika na 1/4 etatu. We wniosku mimo to wpisujemy 1 pracownik. Wnioskowałam o 24000zl przyznano mi 9tys. Odwoływać się czy jest to spowodowane jakimś przelicznikiem niecałego etatu?
Tak, mimo że zalecają zaokrąglać i tak przeliczają na niepełny etat. Z tym że wygląda na to, że zakwalifikowali Cię do trzeciego progu spadku obrotów (0,25*36000=9000), bo rozumiem że wnioskowałaś o drugi (spadek 50-75%).
Dzięki za informacje. Trudno powiedzieć jak to policzyli, bo do kwietnia miałam dwóch pracowników na 1/4. Wniosek składałam mając juz jednego. Spadek obrotów też mamy na granicy drugiego i trzeciego progu.
W każdym razie cieszę się z tych 9tys. Mam nadzieję, że nic niekorzystnego nie wymyśla w związku ze zwrotami.
PFR pobiera stan zatrudnienia na dzień 30.04 z dokumentów za marzec. Jeśli na dzień 31.03 zatrudniałaś dwóch pracowników to zatrudnienie z tego dnia powinnaś utrzymać żeby utrzymać 100 % zatrudnienia i zwrócić tylko 25% kwoty subwencji. Chyba że nie mam racji (oby) i tylko dane są pobierane z marca, a stan zatrudnienia trzeba utrzymać regulaminowo z końca kwietnia.
WNIOSEK PFR odrzucony. Powód ? brak pracowników na grudzień 2019. Poniżej wypisane przez system jak byk 3 osoby. Dodatkowo system robi korekte bo podałem kwiecien 2020 - 4 pracowników, a system widzi 5-iu.
Mam ich zgłoszonych na kod 0411 (umowa zleceniez ze składkami). Co jest nie tak, że taki babol wywala?
Damian, z tych 3 w grudniu przynajmniej 1 był zatrudniony na umowę o pracę? Na koniec marca też zatrudniałeś 4?
Zwracam się do Państwa z zapytaniem, jak mogę skorygować błąd jaki przez niedopatrzenie popełniłam przy wypełnianiu wniosku o subwencję finansową. Kilka dni temu otrzymałam subwencję i dopiero teraz zauważyłam, iż błędnie podałam liczbę pracowników, ujęłam w tym zestawieniu właściciela firmy ( jesteśmy małą firma i zatrudniamy pow 30 osób) nadmieniam, iż nie miałam żadnych komunikatów o błędzie dlatego tez nie zwróciłam uwagi, i z wygenerowany z programu kadrowego wydruk wskazuje liczbę ubezpieczonych a nie zatrudnionych. Proszę o wskazanie dalszej procedury skorygowania mojego błędu i jakie są jego konsekwencje? Czy jesteśmy zobowiązana wobec tego do zwrotu otrzymanych środków? Proszę o wskazanie dalszych działań w kierunku skorygowania błędu.
Mary, z tego co czytam na mBank:
"bezwarunkowo musisz zwrócić 25% subwencji finansowej, którą otrzymałeś,
jeśli w ciągu 12 miesięcy utrzymałeś średnią liczbę pracowników (z wyłączeniem właściciela) na poziomie co najmniej 100% w stosunku do zatrudnienia ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku o subwencję, to zwracasz tylko bezwarunkowe 25% subwencji,"
Skoro wniosek składałam w maju, to powinien obowiązywać stan zatrudnienia z kwietnia(1os), a nie z marca. Czy źle to rozumiem?
Jeśli tak to powinni przyznać 6 tys, a nie 9tys... Jeśli jednak brali stan z marca (dwóch pracowników po 1/4) to przyznaliby (0,5x24000)= 12, a nie 9... Nic już nie rozumiem.
Casya216, dobrze rozumiesz. Tyle że ZUS stan zatrudnienia i tak pobiera z marca :/ Nie wiadomo tylko który stan zatrudnienia trzeba utrzymać. Przyznali Ci na jednego, bo nie ma przeszkód żeby mieć np. 5, a starać się o dofinansowanie na 3.
DLA TYCH CO POPEŁNILI BŁĄD

W nowym regulaminie znalazłam paragraf 14 w którym jest napisane :
"Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia Subwencji
Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym Wniosku, który skutkował przyznaniem subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować Beneficjent. "
Zwracam uwagę na końcówkę zapisu o rzeczywistym stanie faktycznym, błędzie beneficjenta i kwocie o którą MÓGŁBY wnioskować Beneficjent.

Czy to jest furtka do naprawienia błędu ?
Czy ktoś próbował naprawiać błąd w związku z tym zapisem ?
Złozyłem dzisiaj w Mbank reklamacje na podstawie nowego regulaminu w którym opisałem mój błąd w zaznaczeniu miesiąca referencyjnego. kazali czekać 15dni na rozpatrzenie reklamacji...(przyznana kwota subwencji w moim przypadku jest mniejsza o 45%)
Tomek jak złożyłeś reklamację : poprzez stronę banku czy osobiście w banku?
No właśnie, Tomasz, jakbyś mógł podać więcej szczegółów.
Ja się dowiedziałam od pracownika banku, że nie można zwrócić subwencji w celu złożenia ponownie wniosku jak mnie poinformowano na infolinii PFR. Nie wiem kto ma rację. Szczegółów reklamacji na razie w banku jeszcze nie znają.
Wczoraj złożyłem telefonicznie a dzisiaj mi ją anulowali bo podobno jakiś błąd systemu reklamacyjnego mają.... Dobre :D :D :D
~ksiegowa - Przytrafiła mi się podobna sytuacja. Jeśli już wiesz, to napisz proszę w jaki sposób skorygowałaś błąd i czy należało w tej sytuacji zwrócić środki.
Otrzymałem decyzję: NEGATYWNĄ Z wyjaśnieniem: "Obecnie przedsiębiorstwo posiada zaległości w opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego - NIE POSIADAM ZALEGŁOŚCI. Na dzień 31 grudnia 2019 przedsiębiorstwo posiadało zaległości podatkowe." ZAŁĄCZYŁEM DO BANKU Zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS. Na dzień 29.05.2020. Jaki błąd popełniłem. Na 31 grudnia każdy z NAS posiada zaległości podatkowe do podatki płacimy w styczniu. HELP !
Mam tak samo.aktualne zaświadczenia o niezaleganiu i 3x odmowa.,czy to może przez układ ratalny z poprzedniego roku?system widzi na koncie zaległośc
Kom.37
Niestety z objaśnień PFR wynika, że nie ma możliwości zmiany miesiąca referencyjnego. Pomyłką od której można się odwołać może być na przykład zbyt mała liczba pracowników, którą wpisano w pierwotnym wniosku.
Wysyłam dziś pocztą do banku reklamację powołując się na nowy zapis w regulaminie. Mam nadzieję, że uwzględnią pomyłkę (zaznaczenie miesiąca porównawczego do obliczenia spadku obrotów) i w miarę szybko to rozpatrzą. Podobno mają na to 15 dni.
Do shobi321 .Nie można zmienić miesiąca do porównania ale jak popełniłeś błąd w zaznaczeniu we wniosku i podałeś dane miesiąc do miesiąca to można reklamować.Zlozylam reklamacje przez bank i teraz czekam na odpowiedz.Reklamacje złożyłam w czwartek .Wlasnie dostałam esemesa ze przekazano do PFR i pozostało tylko czekać .Jak dostanę odpowiedz to dam znać .Trzeba walczyć bo czasy są ciężkie ale mam nadzieje ze będzie lepiej.
Komentarz 42: ~MAREK
Nie ma czym się przejmować. To jakiś błąd systemu.
28/5 8 moich klientów dostało takie same informacje.
1/6 wysłali ponownie i 4 otrzymało pozytywną decyzję.
2/6 wysłali ponownie i 2 otrzymało pozytywną decyzję.
3/6 wysłali ponownie i 2 otrzymało pozytywną decyzję.
W międzyczasie nic więcej nie płacili do ZUS ani do US.
Mary 15 dni ma bank na rozpatrzenie i jak rozpatrzy pozytywnie to przekaże do PFR a PFR ma 21dni na rozpatrzenie
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.