Czy sporządzacie Uchwały z Zebrania Wspólników? Jeśli tak, to jaką decyzję podjęli wspólnicy zatwierdzając sprawozdanie za 2018 rok odnośnie pokrycia straty? Ja mam w uchwale zapis, że strata zostanie pokryta zyskiem z roku następnego. Tylko z tym też mam problem, bo w umowie spółki mam zapis, że w startach spółki uczestniczy tylko komplementariusz. I teraz się zastanawiam, bo czytając różne interpretacje i decyzje urzędów skarbowych, pokrycie straty tylko przez jednego z udziałowców, nie jest na gruncie prawa podatkowego prawidłowe.