Wniesienie prywatnego majątku do firmy
W sytuacji, gdy postanowimy, że w prowadzonej działalności będziemy wykorzystywać prywatny sprzęt, do którego nie posiadamy dowodu zakupu, wówczas nie tracimy możliwości zaliczenia danego składnika majątku do środków trwałych firmy.

W takim wypadku przepisy zezwalają na wprowadzenie środka trwałego w wartości, której podstawą jest wycena dokonana przez samego przedsiębiorcę. Wyceny tej powinno się dokonać na podstawie cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia zużycia danego składnika majątku.

Jeżeli jednak ustalenie wartości środka trwałego sprawia nam dużą trudność, wówczas istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do niezależnego biegłego - rzeczoznawcy majątkowego.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-wycenic-srodek-trwaly-nie-posiadajac-dokumentu-zakupu