POSTOJOWE WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ LIMIT

Czy w/g ustawy COVID 2 wspólników spółki jawnej będzie nadal obowiązywał limit do uzyskania postojowego?
Wspolnkowi spolki jawnej nie przysluguje postojowe. postojowe przysluguje przedsiiebiorcom prowadzacym firmy na podstawie prawa o przedsiębiorcach,czyli wpisanych do CEIDG. wspolki spolki jawnej prowadzi firme na podstawie ustawy o KRS a nie orawa o przedsiębiorcach wiec on nie mize wnioskowac o postojowe
Bardzo dziękuję.
Do: komentarz 1
Jesteś pewien/pewna? Przecież wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, cywilnej, komandytowej rozliczają się z ZUS na osobistym nr NIP i z dotychczasowych interpretacji wynikało, że są traktowani jak "samozatrudnieni"..
@elabs, no bez przesady. W ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19 nie pada słowo CEIDG. Artykuł dotyczący postojowego (15zq) mówi o osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów. Takim innym przepisem, który jednoznacznie wskazuje, że wspólnicy spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą są osobami prowadzącymi taką działalność, jest art. 8 ust. 6 pkt. 4) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Konieczne jest oczywiście, aby taki wspólnik spełniał jeszcze warunek, że nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z żadnego innego tytułu, niż działalność gospodarcza prowadzona w formie tej spółce jawnej (powinien być ubezpieczony z kodem 0543). Przy spełnieniu tych warunków oraz warunku spadku przypadającego na tego wspólnika przychodu w miesiącu, za który składa wniosek, w stosunku do miesiąca poprzedniego o co najmniej 15%, ma on pełne prawo do postojowego.
Komentarz 4- dokładnie tak jak piszesz , kom.3 skłonił mnie do drążenia tematu .Dziękuję za zainteresowanie.
No właśnie szukam informacji na ten temat. W dniu 5 kwietnia złożyłam o postojowe 2 wspólników spółki jawnej i nic nie dostali. I teraz mam wątpliwości.
ZUS wypłacił szybko świadczenia postojowe osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze ubezpieczonym w ZUS a innych przedsiębiorców utrzymuje w stanie niepewności. O ile się nie mylę nie wypłacił jeszcze żadnych świadczeń dla prowadzących działalność gospodarczą ubezpieczonych w KRUS, ani dla żadnych wspólników spółek jawnych lub komandytowych. Nie wiem jak jest ze wspólnikami spółek cywilnych. Czy tych też ZUS zostawił sobie na później?
Kom.7 a czy są przesłanki do tego żeby nie wypłacić ?
Gdyby były, to ZUS wydałby decyzję odmowną, od której można by się odwołać do sądu. A że nie ma, to ZUS zwleka, bo ustawa nie określa żadnego nieprzekraczalnego terminu na wypłatę tego świadczenia.
Też dostałem odpowiedź na pue ze wspólnikom jawnej nie przysługuje, a co to kuźwa za różnica moja branża czyli transport osobowy stoi skoro obsługiwałem lotniska, żenada, jakie to na znaczenie jaka spółka, zus płacimy indywidualnie.!
@Darek, gdzie na PUE dostałeś odpowiedź? Dali ci oficjalną decyzję odmowną? Kiedy występowałaś o postojowe i kiedy odpowiedzieli? Napisali jaki jest powód odmowy? Czy w decyzji (o ile ta odpowiedź ma formę decyzji) jest zawarta informacja jak się od niej odwołać?
Dzisiaj dzwoniłam do ZUS i otrzymali nowe wytyczne zgodnie, z którymi wspólnik spółki jawnej może występować o postojowe
A czy dla wspólników sp.j. jest limit przychodów czy wystarczy spadek?
Wspólnicy spółki jawnej mogą występować już o postojowe a limitu przychodów nie ma , tylko spadek obrotów
Tak, już złożyłam wniosek. Spadek obrotów kwiecień do marca o 15% jest wystarczający.
Czy jeżeli wspólnik spółki jawnej złożył w maju wniosek o wypłatę postojowego wskazując spadek dochodów w marcu w stosunku do lutego czy wypłacą za marzec? W lutym przychód 6000 zł, w marcu 1400,00 zł( złożył wniosek w maju bo w kwietniu zus twierdził, że wspólnikom spółki jawnej postojowe nie przysługuje). We wniosku jest mowa o spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a wniosek złożony był w maju, więc powinien porównać przychód marzec-kwiecień, ale w kwietniu przychód 10000,00 więc spadku nie było:(
A jeśli wspólnik spółki cywilnej prowadzi również JDG to jakie przychody brać pod uwagę ? ze spółki ? z JDG ? czy razem i ze spółki z JDG ?
@AnKa, moim zdaniem powinien zsumować przychody z wszystkich działalności gospodarczych jakie prowadzi i jednoosobowo i jako wspólnik.
Jestem wspólnikiem w Spółce Jawnej, mam 50% udziału. W związku z wpisem spółki w KRS mój indywidualny NIP nie widnieje w CEIDG. Spełniam wymogi przyznania świadczenia postojowego.
1. Wypełniłem wniosek podając mój indywidualny NIP, czy dobrze ?
2. Wpisałem 50% przerobu zgodnie z udziałem, czy dobrze ?
Wniosek złożyłem 24 kwietnia elektronicznie przez profil zaufany.
Na razie czekam.
Pozdrawiam: Marian
Dzisiaj otrzymałem informację z infolinii, że postojowe dla wspólnika spółki jawnej nie przysługuje. O co chodzi?
ZUS od kilku dni kombinuje jakby tu wykluczyć część osób prowadzących działalność gospodarczą z postojowego. Ktoś w ZUS wpadł na pomysł, że nie ma znaczenia, że ustawa o ubezpieczeniach społecznych jasno wskazuje, że wspólnicy spółek jawnych prowadzących działalność gospodarczą są osobami prowadzącymi taką działalność. Nie ma znaczenia, że w przepisie o postojowym napisano przedsiębiorca "w rozumieniu ustawy o prawach przedsiębiorcy i innych przepisów szczególnych". Wystarczy zinterpretować sobie, że zapis w ustawie o ubezpieczeniach społecznych nie jest przepisem szczególnym i ZUS zaoszczędzi miliony.

Jest to ewidentna dyskryminacja jednych przedsiębiorców względem innych będących w identycznej sytuacji. Jak dotąd wspólnicy spółek jawnych i cywilnych o tych samych przychodach byli przez ZUS i US traktowani identycznie. Byli takimi samymi przedsiębiorcami płacącymi takie same podatki, składającymi takie same deklaracje,...
0543 WYKLUCZENI !
Koniec kropka.
Do kogo się odwołać ?
Brak komentarza do dzisiejszej
rozmowy z pracownikiem ZUS
Czyli w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej działających w tej samej branży, spółek tej samej wielkości, o tych samych obrotach, których wspólnicy płacą tyle samo ZUS i tyle samo podatków w przypadku spółki cywilnej dostaną trzykrotnie postojowe po 2080 na każdego ze wspólników, a wspólnicy spółki jawnej zero?

Jak się to ma do przepisów o nieuczciwej konkurencji?

ZUS każe tych wspólników spółek cywilnych, którzy dopełnili ich rejestracji w KRS, przekształcając spółki cywilne w spółki jawne, aby ich biznesy były bardziej przejrzyste i lepiej umocowane prawnie?

Jeśli ZUS faktycznie tak się zachowa, sądy będą miały wiele pracy.
Czyli w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej działających w tej samej branży, spółek tej samej wielkości, o tych samych obrotach, których wspólnicy płacą tyle samo ZUS i tyle samo podatków w przypadku spółki cywilnej dostaną trzykrotnie postojowe po 2080 na każdego ze wspólników, a wspólnicy spółki jawnej zero?

Jak się to ma do przepisów o nieuczciwej konkurencji?

ZUS karze tych wspólników spółek cywilnych, którzy dopełnili rejestracji spółek w KRS, przekształcając spółki cywilne w spółki jawne, aby ich biznesy były bardziej przejrzyste i lepiej umocowane prawnie?

Jeśli ZUS faktycznie tak się zachowa, sądy będą miały wiele pracy.
Najpierw trzeba otrzymać pisemne
uzasadnienie z ZUS żeby cokolwiek
zrobić dalej, ale sądzę, że zasada w ZUS jest taka
Nie upominasz się to siedzą cicho jakby nic się nie stało.
Napiszę do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Dziś dzwoniłam do ZUS i też otrzymałam informację że skoro prowadzę spółkę jawną to postojowe wspólnikom nie przysługuje .
Spółki jawne są do płacenia podatków i składek na ZUS a nie do ulg .
Okropnie nie sprawiedliwe
Teraz ZUS i Ministerstwa będą twierdzić, że to nie ich wina, tylko posłów, którzy sami nie wiedzieli co piszą w ustawie.

A prawda jest taka, że w ustawie z 16 kwietnia o przeciwdziałaniu Covid-19 ważne było nie to, co dostaną przedsiębiorcy, tylko to, co zapisano w art. 76 par. 1, gdzie uchylono karalność urzędników za czyny wskazane w art. 231 i 296 k.k.
Dzisiejsza odpowiedź z ZUS na wniosek o świadczenie postojowej dla wspólnika spółki jawnej

DECYZJA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałw Warszawie na podstawieart. 15zv ustawy z dnia2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.),
odmawia prawa do świadczenia postojowego.
@Agata, czy te jest pełny tekst decyzji?
Czy jest w niej może jeszcze jakieś uzasadnienie?
U mnie też odmowa jako wspólnikowi spółki janwej, decyzja pisemna z dnia dzisiejszego.
Wiadomość od ZUS z wczoraj:
"Dzień dobry,
w odpowiedzi na przesłaną korespondencję informuję, kwestia prawa do świadczenia postojowego dla wspólników spółek jawnych i partnerskich nie została jeszcze rozstrzygnięta. Proszę śledzić zmiany przepisów na stronie zus."
Ponadto na stronie gov tarczaantykryzysowa pytania i odpowiedzi jest tak komentarz:
"Podstawowe informacje
Czy wspólnicy spółki jawnej są traktowani jako przedsiębiorcy w rozumieniu
Tarczy Antykryzysowej?
Ustawa posługuje się definicją przedsiębiorcy z Ustawy prawo
przedsiębiorców. Zgodnie z art. 4 tej ustawy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca działalność
gospodarczą – do nich zaliczamy spółki osobowe prawa handlowego, takie jak
spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, a także spółka
komandytowo-akcyjna.
Tak więc przedsiębiorcami są zarówno wspólnicy spółki jawnej, jak i spółka
jawna.
Stan na 20 maja 2020."
Na razie, póki MG i MRPiPS nie wydadzą interpretacji przepisów tarczy o postojowym w kontekście wspólników spółek jawnych, proponuję wszystkim wspólnikom spółek jawnych, którzy nie dostali jeszcze decyzji ZUS, aby nie odbierali przesyłek poleconych z tej instytucji. Zgodnie z zapisami tarczy brak odbioru przesyłki poleconej będzie równoważny z jej otrzymaniem, ale nie 14 dnia od jej awizowania jak było to dotychczas, tylko 14 dni po zniesieniu stanu epidemicznego.
Również dostałam odmowę za postojowe jako wspólnik spółki jawnej ale póki co telefonicznie. Nie odbieram listów od zus i prosiłabym żeby ktoś wrzucił jakieś odwołanie jak tylko będzie to możliwe, bo chciałabym sie odwołać. A tak przy okazji czy któremuś wspólnikowi umorzono 50% składek zus ( przychód powyżej 15 tyś). Moja księgowa twierdzi, że nie mogę i płacę całe składki.
Dzisiaj otrzymałem odmowę wypłacenia postojowego(pismo wrzucone do skrzynki a nie polecony)
Zwykły list? Nie polecony? Dobrze, że na wycieraczkę nie podrzucili...
Jak to się ma zdaniem ZUS do biegu terminu odwołania od decyzji do sądu?
Również w dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedz od zus ze świadczenie postojowe się nie należy wspólnikom spółki jawnej.
K*****wa leżę pieniądze same mi spadają, żeby jeszcze mnie nie zmusili do zamknięcia restauracji to bym to zniósł jakoś a tak w czarnej .... szkoda gadać.
Moje pieniądze Je-zus.
Też dostałam odmowę, na PUE. Mimo wszystko to chyba kwestia bubla w tej ustawie i interpretacji ZUS. Ja akurat działam w branży turystycznej, przychody są zerowe, czas potrzebny na powrót do rentowności firmy po odmrożeniu to minimum kilka miesięcy. Może trzeba podjąć jakieś wspólne działanie by nas zauważyli?
Jestem wspólnikiem sp, jawnej i też dostałam odmowę wniosek składany przez PUE 09.04. mój wpsólnik składał papierowo bodajże w maju i postojowe dostał > Ktoś mi to logicznie wytłumaczy?
Z informacji jaką otrzymałem w centrali ZUS wynika, że dostał przez pomyłkę, wezwą go do zwrotu, chyba, że uda się nam w tarczy 4.0 zmienić nieprecyzyjne zapisy ustawy.
Dziękuje
a czy za przepisy szczegółowe można uznać ustawę o ubezpieczeniach społecznych ?
Która wyraźnie wskazuje że wspólnicy spółek jawnych to osoby prowadzące działalność gospodarczą?
Ktoś coś wie?
Jestem wspólniczką spółki komandytowej i również dostałam odmowę wypłaty postojowego. Odwołałam się już do sądu, przytaczając wszystkie powyższe argumenty z forum plus ostatnią interpretację ministra rodziny, że postojowe należy się każdemu, kto sam płaci za siebie składki na ubezpieczenie społeczne. Poza tym art. 32 konstytucji, mówiący między innymi o równości obywateli w przestrzeni gospodarczej. Też napisałam do rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, jednak od tygodnia odpowiedzi brak. Musimy się chyba w tym zjednoczyć, żeby powalczyć o swoje. Pisałam też do kilku posłów, żeby poruszono te kwestie, jednak bez odzewu.
Moje rozgoryczenie jest tak wielkie, że nie mogę tego opisać. Tym bardziej patrząc na koleżanki fryzjerki, kosmetyczki, które na karcie nie płacą żadnych, powtarzam... Żadnych podatków, ponieważ tak kombinują, że nie każdą usługę nabijają na kasę fiskalną, a wszystkich pomocy otrzymały za te półtora miesiąca przestoju, że śmieją się, że tak to one mogą żyć. A ja zaraz siadam i przelewam podatek za cały rok ciężkiej pracy, bo nie kombinuję. Żal, żal i jeszcze raz żal.
Witam, Jestem wspólnikiem spółki jawnej. ZUS odmówił mi świadczenia postojowego pisemnie, listem poleconym.
W uzasadnieniu napisał że spółka jawna nie jest wymieniona w ustawie z 6 marca 2018 - i nie jest wymieniona z nazwy, ale...Spółka jawna jest rejestrowana w KRS ale nie posiada osobowości prawnej z definicji ( ustawa z dn 15 września 2000) , może być założona przez osoby fizyczne ale też i przez osoby prawne. Jeśli wspólnik spółki jawnej jest osobą fizyczną to zastosowanie ma w tym przypadku art 4.p1 ustawy z dnia 6 marca 2018 - Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
Co oznacza że uzasadnienie że spółka jawna nie jest wymieniona w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku jest błędne i na tej podstawie będę się odwoływał od decyzji do sadu , zgodnie z procedurą.
Proszę o komentarz czy mój tok myślenia jest poprawny.
Odwołanie rozpatruje sad.
W odwołaniu wskażę że jestem przedsiębiorcą, osobą fizyczną wykonującą pozarolniczą działalność gospodarczą ( wskaże kod prowadzonej działalności) działającą na podstawie odrębnego przepisu tj : - ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dział I - spółka jawna , przyznającego mi zdolność prawną do wykonywania działalności gospodarczej i ten rodzaj przedsiębiorcy jest wymieniony w art.4p.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Jeżeli interpretacja ZUS określa że nie przysługuje mi świadczenie postojowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, wspólnik spółki jawnej - to zgodnie z tą interpretacja nie jestem przedsiębiorcą, nie mam obowiązku płacenia składek ZUS, podatków od prowadzonej działalności gospodarczej itd.
Interpretacja ZUS jest błędna .
Generalnie Zeusowi chodzi o to ze nie jesteśmy osobami prowadzącymi dzialnisc gospodarcza w rozumieniu przepisów prawa bo dzialność prowadzi spółka a nie osoba
Nie zupełnie tak . Jeśli w ZUS masz status - osoba fizyczna to nie jesteś spółka lecz osoba fizyczna. Ustawa z 6 marca 2018 dotyczy tez osób wpisanych do KRS - art. 17 ustawy. Art.4 p1 -to definicja przedsiębiorcy , ogólna , zawierająca też w sobie s.j. , bez okreslenia nazy. art4 p2 uściśla definicje do spółki cywilnej, ale nie ogranicza tylko do tej spólki.
Przedsiębiorcą jest ten wpisany do CEIIODG ale też i wpisany do KRS . W/g mnie świadczenie postojowe przysługuje wspólnikowi spółki jawnej , pod warunkiem że jest to osoba fizyczna a nie spółka z o.o.
Widzę po wpisach, że nie tylko jak się zagłębiłem w treść ustaw i wszyscy widzimy że ktoś tu chce nas w chu... zrobić. Może powinniśmy się jakoś razem zorganizować i tą sprawę ruszczyć. Jak trzeba im płacić to jesteśmy przedsiębiorcami jak oni nam to już nagle nie jesteśmy-chore.
Dodam że mam zamiar się odwołać.
Jak chodzi o to jak walczyć, to polecam wątek: odwolanie-od-decyzji-dot-postojowego-dla-wspolnika-spolki

Zresztą wątków na ten temat jest sporo. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać:
postojowe jawna
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.