W optimie nie da się inaczej. Musisz wystornować w rejestrze korygowana pozycje na stepnie zaksięgować poprawnie. Program pobierze w tej postaci do jpk