Lista płac w koszty a tarcza antykryzysowa

Do tej pory składki ZUS z listy płac wstawiałem w koszty danego miesiąca np.
lista płac za styczeń - zus w koszty stycznia.
A co teraz ze składkami z listy płac za marzec - jeśli składki za marzec, kwiecień i maj pokryje tarcza?
Myślę, że nie mogę ich wprowadzić koszty marca, czy tak???
L.płac / wynagrodz. brutto ksiegujesz normalnie w koszty jak do tej pory
składki / część płatnika nie będa kosztem podatkowym
Czy na pewno cale wynagrodzenie brutto w koszty? Przeciez skladki pracownicze zdrowotne tez pokryje Państwo.
Na pewno. Zaliczenie wynagr. w kwocie brutto w koszty nie jest uzależnione od zapłaty składek.
A ja gdzieś czytałam, że w koszty idzie kwota netto + podatek od wynagroszeń
Gdzieś tzn. gdzie?
W gazecie pidatkowej chyba
A jaką podali podstawę prawną?
Też uważam, że w koszty podatkowe idzie wynagrodzenie netto powiększone o podatek .
Na dotychczas księgowane wynagrodzenie brutto pracownika składa się wypłata netto, jego składki ubezpiecz. społ. i zdrowotnego oraz zaliczka na podatek. Skoro pracodawca nie odprowadza tych składek ZUS-owskich, to nie mogą one być kosztem podatkowym, a więc w pkpir księguje się wypłatę netto plus podatek, które to wyłącznie pozycje obciążają pracodawcę.
No, a podstawa prawna? W końcu kosztem jest wynagrodzenie, a wynagrodzeniem pracownika jest kwota brutto, a nie kwota brutto pomniejszona o składki ZUS.
Nie mozna uznac za koszty wydatki zwrócone w jakiejkolwiek formie, co potwierdzało by teze, ze kosztem bedzie wynagrodzenie netto plus podatek.
A podstawa prawna? No bo ja np. wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych mimo otrzymywania dofinansowania z PFRON zaliczam w koszty. Czy to jest błędem zgodnie z tym co piszesz?
Podstawa prawna jest jedna.
Umorzenie składek ZUS stanowi pomoc publiczną (de minimis). Przychód z tej pomocy jest wolny od podatku,
ale nie można jej zaliczyć do kosztów podatkowych.
Tak samo jak nie zaliczymy w koszty składek ZUS naliczanych od pracodawcy, tak samo nie stanowią kosztu składki
ZUS naliczane od pracownika.
No, ale tutaj w koszty nie są wliczane składki, ale wynagrodzenie.
Co do składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, to jak najbardziej się zgadza, bo kosztem byłyby składki.
Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON to inna para kaloszy.
Wynagrodzenia stanowią koszt, a dofinansowanie z chwilą otrzymania jest przychodem podatkowym.
Kom. 14
No, a dlaczego akurat inaczej do tego podchodzisz? Czym się jedno różni od drugiego? W jednym wypadku księgujesz wynagr. w kwocie brutto a dofinansowanie traktujesz jako przychód a w drugim już chcesz księgować wynagr. w kwocie netto i nie traktujesz zwolnienia ze składek jako przychód?
Kom.14 bez wzgledu na to, ktore rozwiazanie przyjac, to rezultat jest ten sam: per saldo kosztem podatkowym bedzie wynagrodzenie netto plus podatek
Prawidłowa odpowiedź jest już w kom. 1 Repetek.
Nie rozumiem o co wszystkim pozostałym kwestionującym tę odpowiedź chodzi
Prawidlowy jest kom.12
Ad kom.15
Dofinansowanie z PFRON jest świadczeniem odpłatnym - otrzymuje się z PFRON konkretne pieniądze-
i stanowi to przychód podatkowy w momencie ich wpływu na konto. Wtedy całe wynagrodzenie jest kosztem.
Natomiast zwolnienie z ZUS jest świadczeniem nieodpłatnym dla firmy - wtedy obowiązuje Art.21 ust.1 pkt 114 ustawy pdof: "nie zalicza się do przychodów wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń .... finansowanych ze środków budżetu państwa". Tym samym nie wolno zaliczyć do kosztów pozycji opłaconych przez państwo (a nie zwracanych bezpośrednio
pracodawcy), w tym przypadku wszystkich składek ZUS.
ZUS będzie wnioski rozpatrywał najwcześniej w czerwcu, to jaka podstawa będzie obniżenia kosztów już za marzec?
Po za tym, to że coś (składki ZUS nie podlegające wpłacie) nie jest przychodem nie oznacza, że wynagrodzenie pracownika w tej części nie jest kosztem.
Prawidłowy jest komentarz nr 12 - potwierdziłam w KIP (KIS). Żadna otrzymana dotacja (subwencja, ulga) nie jest przychodem. Ale też żadne koszty pokryte tymi dotacjami nie są kosztem.
Cd. w sytuacji decyzji odmownej będzie można dokonać korekty kosztów
Dziękuję *gabi61 - myślę że to wreszcie zamknie temat.
Zadzwońcie sobie na infolinię tel nr 22 4848484
Przedsiębiorca zwolniony jest ze składek za siebie i z tych składek które finansuje za pracowników jako płatnik.
Ja dziś dzwoniłem do zus i kis, dowiedziałem się że na to jeszcze nie ma ustawy i oni sami nie wiedzą. Pani w zus nie wie czy zwolnienie obejmie składki finansowane przez pracownika a w kis nie wie czy listę płac w koszty że składkami czy bez.
Jeśli chodzi o ZUS to się nie wymądrzam.
Jeśli chodzi o kup to ustawa jest - obowiązuje od lat i nie uległa zmianie. MOŻE ją znowelizują w zakresie wypłat z tarczy, ale na razie nie znowelizowali, więc obowiązuje w kształcie obecnym.
"Przedsiębiorca zwolniony jest ze składek za siebie i z tych składek które finansuje za pracowników jako płatnik." - To nie prawda z ustawy wynika, że zwolnienie dot. wszystkich składek również tych w części finansowanej przez ubezpieczonych.
I jak w końcu z tą listą płac za marzec? Jest jakieś oficjalne info?
Tak. Lista płac w koszty w kwocie netto plus podatek.
Wg mnie kosztem jest wynagrodzenie brutto.
Kom.29
a w przypadku umorzenia zus dla przedsiębiorców z tarczy 2 gdy ma być 50 % umorzenia ?
jak to rozdzielić ? połowę listy w koszty brutto? a połowę listy w koszty tylko netto i podatek ?
A jak płatnik składek nie zapłaci ZUS, to też księgujecie netto?
Kom 21

w przypadku umorzenia składek zus będzie to jednak przychód, tylko że będzie to przychód zwolniony z podatku. Tak więc w pełnej księgowości ( księgi handlowe ), wielkość umorzenia musi być zaksięgowana w przychody bilansowe ( niepodatkowe), tak aby zgodziło się konto rozrachunków z zus.
Mówię tu o podatnikach PIT, bo w przypadku podatników CIT ustawodawca o nich zapomniał i jak tego nie uzupełnią to podatnik CIT musi ten przychód dać w przychody bilansowe i podatkowe.
Kom 12
jest prawidłowy moim zdaniem, bowiem umorzenie składek zus jest pomocą publiczną, a taka pomoc publiczna jest przychodem.Jednak jest przychodem zwolnionym z podatku pod warunkiem, że koszt pokryty tą pomocą finansową nie jest kosztem uzyskania przychodów.
co do dofinansowań do wynagrodzeń z PFRON to tutaj rozliczenia z tego tytułu wynikają z innych przepisów i jest na pewno tak jak w kom.14.
Każda dotacja i każde dofinansowanie otrzymane z różnych źródeł , różnych instytucji należy rozpatrywać indywidualnie. Nie obowiązuje tu absolutnie zasada, że w każdym przypadku będzie tak samo się je rozliczało i według tych samych artykułów ustaw.
Do kom 12
To umorzenie składek zus to nie jest pomoc de minimis. to jest inna pomoc publiczna. Jest to wsparcie stanowiące pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
art.15zzzh ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 ( Dz.U poz. 695)..
żeby nie szukać długo, jest to napisane na stronie 49 tegoż dziennika ustaw.
Może ktos przesłać treść nie ma dostępu
Też nie mam dostępu, chyba wykupię sms
W piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 17 kwietnia 2020 r. resort finansów stwierdził, że jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, które odprowadzał jako płatnik od wynagrodzeń pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia pracowników i ich nie odprowadził, jak również naliczył składki, które powinny być finansowane przez niego, ale także ich nie odprowadził, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów.

Zatem odpowiadając wprost na pytanie Czytelników pracodawca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie w kwocie netto.
Źródło: redakcja przeglądu podatku dochodowego | 21.04.2020
Na zasadach przewidzianych w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. 374 ze zm.) płatnik składek został zwolniony z obowiązku opłacania do ZUS należnych składek zarówno tych finansowanych przez siebie jak i tych finansowanych przez ubezpieczonego.
Stosownie do przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT nieopłacone składki w części finansowanej przez płatnika składek (m.in. pracodawcę) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Mówi o tym art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop. Powstaje pytanie, co ze składkami w tej części, która jest pobierana z wynagrodzenia pracownika (finansowana przez ubezpieczonego)? Jak zauważyliśmy, również tej części składek pracodawca nie odprowadza do ZUS (mimo że ma obowiązek pobrać je z wynagrodzenia pracownika).
Na portalu rachunkowość jest opisany zupełnie inny sposób wypłaty wynagrodzeń za okres zwolnienia z opłacania składek ZUS. Otóż według nich, ta część składek finansowanych przez pracowników, które nie zostały odprowadzone do ZUS w wyniku zwolnienia, powinna być wypłacona pracownikom i z tego tytułu powinna być odprowadzona wyższa zaliczka podatku od wynagrodzeń. Krótko mówiąc według tego rozwiązania pracownicy w czasie pandemii powinni zarobić więcej niż normalnie, o kwotę nie odprowadzonych składek ZUS. Wydaje się to kontrowersyjne, z drugiej jednak strony pracownik zarabia w kwocie brutto, a pracodawca jest tylko płatnikiem jego składek. W sytuacji, kiedy jest zwolniony z ich odprowadzania, być może rzeczywiście ta ich część finansowana przez zatrudnionego powinna trafić do jego rąk? Takie podejście całkowicie zmienia wygląd listy płac i kosztów z tym związanych.
To teraz już totalne zamieszanie....a dzwonił ktoś ostatnio do KIS w tej sprawie? Ja tydzień temu dzwoniłam, ale kazali zadzwonić później, bo jeszcze nie wiedzieli.
Według mnie składki umorzone w części finansowanej przez pracownika ( podkreślam umorzone - bo jeszcze nie są teraz jest tylko zaległość w ZUS ) nie mogą stanowić KUP , więc kiedy zostaną umorzone w dacie tegoż umorzenia ( najprawdopodobniej w czerwcu , ponieważ tak jest w ustawie 30 dni po złożeniu ostatniej deklaracji za maj ) będą wyksięgowane z kosztów .
A co robicie jeśli klient nie zapłacił składek w terminie? Korygujecie koszty miesiąca?
Bo jakoś te wszystkie wskazówki się pomieszały i myślę że wielu, nawet nie zwracało na to uwagi.
Czyli jeśli klient nie zapłaci ZUSu to składki finansowane przez pracownika też nie są kosztem?
Kom 44
1) KUP składki zus zawarte w wynagrodzeniu brutto pracownika ( finansowane przez pracownika ) stają się kosztem w momencie wypłaty wynagrodzenia lub pozostawienia do jego dyspozycji ( w uproszczeniu bo jest jeszcze wynagrodzenie do 10 następnego miesiąca ) i nic do tego nie ma termin ich zapłaty - przepis się nie zmienił
2) KUP finansowane przez pracodawcę po ich fizycznym opłaceniu
3) umorzenie składek zus w części finansowanej przez pracownika ( zawarte w brutto ) spowoduje brak możliwości zaliczenia ich do KUP - dopóki brak umorzenia są należne i stanowią koszt , w momencie ich umorzenia wyksięgujemy
koszt

nie zapłacone a umorzone to dwa różne pojęcia , samo złożenie wniosku nie powoduje z automatu umorzenia składek -( gdyby tak było i zus z automatu wszystkim którzy złożą wnioski umarzał to na PUE nie było by zaległości )
Kom 41
ta interpretacja portalu rachunkowości nie może stanowić podstawy by się na niej wzorować, bo nie jest źródłem prawa.
kom.45
ja dokładnie tak właśnie zamierzam zrobić, wyksięguję z kup koszty składek zawarte w wynagrodzeniach brutto dopiero po otrzymaniu informacji na PUE, że składki zostały umorzone czyli że zus fizycznie dokonał zwolnienia z opłacania składek i nie widnieją zaległości na pue.
Kom. 45 i 46 ja też uważam za słuszny, tylko czy my otrzymamy jakąkolwiek informację z ZUS np. komunikat na PUE o umorzeniu, czy też będziemy wyksięgowywać składki z kosztów podatkowych w momencie "zniknięcia" zaległości na PUE - takie tam czary mary to na pewno pewna podstawa podatkowa.
Z strony zus
Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w najbliższych dniach. Aby odebrać odpowiedź z ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta, wejść w Dokumenty i wiadomości i w skrzynce odbiorczej przejść do dokumentów wymagających poświadczenia odbioru
Dzisiaj dostałem pierwsze potwierdzenia o zwolnieniu za marzec.
Kom 49 potwierdzenie dla JDG czy firmy z pracownikami ?
JDG
Ok ja mam 90% JDG na PUE brak zaległości ale jeszcze żadnego potwierdzenia trzeba cierpliwie czekać , natomiast firmy z pracownikami mają w 100% nadal zaległość za marzec
Xyzzzz - czy potwierdzenie przyszło na skrzynkę odbiorczą w Twoim PUE ZUS, czy to jest informacja czy jakaś decyzja?
Zwykłe pismo. Przychodzi na skrzynkę odbiorczą klienta na PUE ZUS. No, a ponieważ mam ustawione powiadomienia na mail, to informację o pięmie otrzymuje mailem.
Do mnie nie przyszło żadne pismo na skrzynkę PUE ZUS ani w inny sposób , a saldo zmieniło się zadłużenie na 0,00
Kom. 55
Tak saldo zmienia się przed pismem. Tam gdzie otrzymałem pisma salda zmieniły się już wcześniej. Mam też klientów gdzie pismo jeszcze nie przyszło, a saldo jest wyzerowane.
Xyzzzz - dzięki za wiadomość.
A jak ktoś korzysta ze zwolnienia z ZUSu (100%) oraz z dofinansowania do wynagrodzeń z WUP, to jak ma zaksięgować wynagrodzenie? I czy te dofinansowanie uznać jako pozostałe przychody?
Xyzzzz dziękuję za informację
PRzy zwolnieniu z zus jeśli mam listę płac za luty z datą wypłaty marzec, to zus od tej listy płac jest na dra marca, czyli te składki zostaną także pokryte przez Państwo, czyli muszę skorygować listę płac za luty????
No a co chcesz korygować na liście płac? Co to ma za znaczenie dla list płac?
Ad.61
Myślę że aNIA, chodziło o korygowanie kosztu wynagrodzeń i kosztu składek zus/platnik
Ad.60
w mojej ocenie dopiero po decyzji ZUS
zaksięgujesz w 22/PPO - umorzenie 50%
oraz wyksięgujesz z podatkowych kosztów na NKUP koszty składek i wynagrodzeń ( w części 50% składek )- chyba, że będziesz pamiętać, ze taka kwota jest NKUP
Ja tak to rozumiem.
Sądzę jak w kom. 63 ale na KIS twierdzą, że koszty trzeba korygować wstecznie, czyli nawet w lutym. Bo takie mają wytyczne z MF. Masakra.
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.