Nie wydaje mi się aby taki zapis miał być niezgodny z prawem. To sprawa umowna pomiędzy stronami kontraktu.