To zależy głównie od sposobu zabezpieczenia kasy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101661128