Skoro w umowie ma stawkę miesięczna - tak płacisz
Obojętne ile godzin przepracował
Ważne żeby ilośc przepracowanych godzin x 17 zł nie dało wyniku większego niz 2000 zł
Zleceniobiorca nawet przy stałym wynagrodzeniu musi ci podawać ile godzin przepracował
Możesz aneksem/ wypowiedzeniem zmieniającym zmienić wynagrodzenie stałe na godzinowe