W zeznaniu podaje się zaliczki należne i zapłacone.