OK
Pod warunkiem, że kwota z poz. 36 nie przekracza limitu 35636,67...