Ja bym wykazała jako składnik w kwocie faktycznie wypłaconej, a z samej konstrukcji skladnika wynika,że raczej jest związany z obecnością pracownika w pracy