Bardzo krótko - że trudno oszacować wpływ na obecną chwilę, było we wczorajszym wydaniu gazety prawnej sporo w tym temacie, największy wpływ to będzie miał na 2020, a na 2019 bezwzględnie trzeba przekształcić rsf jeśli zachodzi pewność zagrożenia kontynuowania działalności w 2020