..Jeżeli posiadam grupę z PFRON-u czy może masz na myśli orzeczenie o stopniu i rodzaju
niepełnosprawności wydanie przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności - to tak.