Jeżeli tak, to czy można je zwiększyć do 111,25? - tak.