W m-cu kiedy otrzymano fv / o ile nie rozliczasz VAT metoda kasową