Udziały finalnie będą własnością waszej firmy, czy może p.prezes nabywa je sobie?
jeśli będą wasze do do momentu zakupu pokaż je w innych należnościach, jeśli prezes kupuje akcje dla siebie to w odpisach z zysku netto wcigu roku obrotowego