Art. 24c updof mówi, które rk są podatkowe....
Natomiast w uor na temat wyceny bilansowej masz w art. 30